Login
English      Slovensko
print

Prilagojeni projekt N1-0209
Orodja za inovativno oblikovanje zdravil

 

Naslov projekta: Orodja za inovativno oblikovanje zdravil

Vodja projekta: Dušanka Janežič

Šifra projekta: N1-0209.

Tip projekta: prilagojeni projekt.

Financer: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS).

Raziskovalno področje (ARRS): 1.01.00 - Naravoslovno-matematične vede / Matematika.

Trajanje projekta: 1. 6. 2021 - 31. 05. 2024.

Cenovna kategorija projekta: C.

Letni obseg projekta: -.

Raziskovalne organizacije v okviru katere se izvaja projekt:

Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič

Člani raziskovalnega projekta:

 
 

Povzetek projekta:

Ta projekt je v ospredju trenutnih raziskovalnih trendov na področju molekularnega modeliranja. Razvili bomo nove metode molekularnega modeliranja, ki temeljijo na teoriji kemijskih grafov, veji matematične kemije, ki se ukvarja z diskretnimi strukturami v kemiji. Poseben poudarek bo na razvoju novih algoritmov za predvidevanje mest vezave proteinov (ProBiS) in novih spletnih orodij za modeliranje farmacevtsko zanimivih molekul - ProBiS Tools (algoritem, baza podatkov, spletni strežnik). Orodja ProBiS bodo prva, ki bodo omogočala identifikacijo interakcij med beljakovinskimi strukturami, napovedovanje selektivnosti in vezave liganda ter spremljanje učinkov ohranjenih voda in različic zaporedja na vezavo liganda, da preseže človekovo vpletenost v oblikovanje zdravil. Naš cilj je razviti prostodostopen spletni atlas interakcij z beljakovinami za napovedovanje genskih variacij, povezanih z interakcijami z zdravili in razvojem bolezni - ProBiS-ATLAS vseh razpoložljivih mest vezave na beljakovine v PDB s preslikanimi ligandi in različicami zaporedja. Atlas bo vključeval tudi informacije o učinkih različic zaporedja na vezavo za vsak specifični ligand v PDB. Ta novo razviti pristop bo še posebej koristen v okviru natančne medicine. Naša orodja ProBiS bodo omogočila kombiniranje več sicer nepovezanih področij raziskovanja. Kljub velikemu potencialu za konkretno uporabo naših rezultatov v določenih tehnoloških in industrijskih sektorjih je glavni poudarek naših raziskav še vedno na razvoju splošnih, novih matematičnih metod in algoritmov na področju molekularnega modeliranja in tako prispeva k svetovni zakladnici znanja. V projektu sodelujejo številni raziskovalci z odličnimi znastvenimi rezultati, ki trenutno delajo v Sloveniji in zagotavljajo raziskave na najvišji možni ravni.