Login
English      Slovensko
print

Financiranje programa P1-0404 in spremljajočih projektov

 

Raziskovalni program P1-0404, usposabljanja mladih raziskovalcev in večino projektov, ki se izvajajo pod vodstvom članov programske skupine P1-0404, financira Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS). Struktura financiranja aktualnih aktivnosti je prikazana v spodanji tabeli.

 

Program / Projekt / MR Kat. RO

Letni obs.
raz. ur

FTE Trajanje  Financer
P1-0404 A UP IAM 3400 2.00 01/01/2019-31/12/2025 ARRS
P1-0040 A UP FAMNIT 850 0.50 01/01/2019-31/12/2025 ARRS
J1-9186 C UP FAMNIT     01/07/2018-30/06/2021 ARRS
N1-0159 B UP IAM 2725 1.60 01/08/2020-31/07/2023 ARRS
SKUPAJ