Login
English      Slovensko
print

Znanstvene objave in citati članov programa P1-0404

 

Podatki o znanstvenih objavah članov raziskovalnega programa P1-0404 in citiranost le-teh so dostopni v Sicris profilu programa.

Znanstveno raziskovalne rezultate člani programa P1-0404 redno predstavljajo na Raziskovalnem matematičnem seminarju (ob ponedeljkih ob 10h na UP FAMNIT) in Seminarju računalništva in informatike (ob ponedeljikih ob 16h na UP FAMNIT).