Login
English      Slovensko
print

 Raziskovalni program P1-0404

Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij

 

Vodja programa: Enes Pasalic

Šifra programa: P1-0404.

Financer: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS).

 

V okviru raziskovalnega programa P1-0404

Člani programa izvajajo tudi druge aktivnosti, kot so