Login
English      Slovensko
print

Temeljni projekt N1-0093
Optimizacija trajnostnih oskrbovalnih verig

 

Naslov projekta: Optimizacija trajnostnih oskrbovalnih verig

Vodja projekta: Andreja Kutnar

Šifra projekta: N1-0093.

Tip projekta: temeljni projekt.

Financer: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS).

Raziskovalno področje (ARRS): 1.07.00 - Naravoslovje

Trajanje projekta: 1.4.2019 - 31.3.2022

Cenovna kategorija projekta: C.

Letni obseg projekta: 0,4 FTE.

Sicris profil projekta je dostopen tukaj.

Raziskovalne organizacije v okviru katere se izvaja projekt:

InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja

Člani raziskovalnega projekta:

Burnard Michael David (ARRS številka:36182)
Kresz Miklos (ARRS številka:50985)
Kutnar Andreja (ARRS številka:31274)
Sandak Jakub Michal (ARRS številka:50461)
Schwarzkopf Matthew John (ARRS številka:38064)
Slavec Ana (ARRS številka:33521)
Tošić Aleksandar (ARRS številka:36213)

Povzetek projekta:

Primarni cilj raziskave je optimizacija oskrbovalnih verig s poudarkom na okoljskih vplivih in stroških energije. Posebna pozornost je namenjena področju obratne logistike, kjer surovine za proizvodnjo deloma pridobimo s pomočjo recikliranja.

V sklopu raziskave bodo razviti novi modeli in algoritmi. Vzpostavljena bo nova oskrbovalna veriga, ki vključuje delitev neizkoriščenih virov za platforme, ki primarno obstajajo samo v znanstvenih krogih in še niso bili implementirani v praksi in gospodarstvu.