Login
English      Slovensko
print

O programu P1-0404

Naslov programa: Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij

Vodja programa: Enes Pasalic.

Šifra programa: P1-0404.

Financer: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS).

Raziskovalno področje (ARRS):

  • 1.01.00 - Naravoslovno-matematične vede / Matematika
  • 1.07.00 - Naravoslovno-matematične vede / Računalniško intenzivne metode in aplikacije

Trajanje programa: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2024.

Cenovna kategorija programa: A.

Letni obseg programa: 2.5 FTE.

Sicris profil programa: dostopen tukaj.

Povzetek programa:
Jedro tega programa je matematika v svoji najčistejši formi, z abstraktno algebro, linearno algebro in diskretno matematiko ter s kriptologijo kot mostom do aplikativne matematike. Prav skozi to področje matematike v vsakodnevnem življenju zaživijo najbolj abstraktne matematične ideje kot podstat delovanja najrazličnejših družbenih podsistemov. Pri tem je varnost ključnega pomena. Nadaljnji napredek v kriptologiji je potreben za izboljšanje varnostnih ukrepov za shranjevanje, prenos in preverjanje podatkov. Ko digitalne tehnologije napredujejo in postajajo vse bolj razširjene, dramatično narašča potreba po ustreznem zbiranju, ustvarjanju, obdelavi in shranjevanju podatkov. Novost tega raziskovalnega programa je njegov pristop k doprinosu k razvoju kriptografskih raziskav, in sicer z uporabo/izkoriščanjem prednosti drugih področij kot so IoT, verige podatkovnih blokov (blockchain) in diskretne matematike. Raziskovalni program je razdeljen na štiri interdisciplinarne delovne skupine, ki novim matematičnim napredkom, narejenim v okviru raziskovalnega programa, ustvarjajo pot za hitro uporabo v realnem življenju, vključno z računalniško podprtim inženiringom, analizo podatkov in grajenim okoljem.