Login
English      Slovensko
print

Sodelovanja članov programa P1-0404 v bilateralnih projektih

 

Mednarodna vpetost raziskovalnega programa P1-0404 se izkazuje s sodelovanjem pri izvajanju oziroma vodenjem številnih bilateralnih projektov:

 • Optimizacija in napovedovanje napak v pristaniških logističnih procesih z uporabo umetne inteligence, procesnega rudarjenja in operacijskih raziskav - raziskovalno sodelovanje med RS in Madžarsko (2021-2023), InnoRenew & Univerza v Panoniji.
 • Gibanja z racionalnimi zlepki nizkih stopenj / Rational spline motions of a low degree, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2019-2021), UP IAM & Mississippi State University.

 • Izboljšanje lastnosti nizkokakovostnega lesa z zgoščevanjem in uporabo naravnih polimerov - raziskovalno sodelovanje med RS in Turčijo (2020-2023), Innorenew & Karadeniz Teknik Üniversitesi 

 • Izzivi pri optimizaciji verige vrednosti ostankov biomas - raziskovalno sodelovanje med RS in Avstrijo (2020-2022), InnoRenew & Tehniška univerza na Dunaju

 • Postkvantna kriptoanaliza bločnih šifer / Post-quantum cryptanalysis of block ciphers, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Dansko (2020-2022), UP IAM & DTU Compute 

 • Izboljšana kakovost notranjega okolja in uporaba obnovljivih materialov v notranjih prostorih za zmanjšanje stresa pri uporabnikih stavb / Reducing occupant stress through improved indoor environmental quality and the use renewable materials indoors, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Finsko (2020-2022), InnoRenew & Natural Resources Institute Finland

 • F-WORM barvanja v hereditarnih grafovskih razredih / F-WORM colorings in hereditary graph classes, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2019-2021), UP IAM & Troy University.

 • Razvoj računalniških algoritmov za simulacije molekulske dinamike makromolekul / Computer Algorithm Development for Molecular Dynamics Simulation of Macromolecules, bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2019-2021), UP FAMNIT & National Institutes of Health.

 • Strukturne lastnosti Cayleyevih grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2018-2020), UP IAM in Kennesaw State University.

 • Nivojske funkcije in njihove aplikacije: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2018-2020), UP IAM in Emory University.

 • Razvoj računalniških algoritmov za napovedovanje vezavnih mest pri raziskovanju v farmaciji: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Nemčijo (2018-2019), UP FAMNIT in Technische Universität Dresden.

 • Neparametrična statistika, Brownovo gibanje in analiza: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2018-2019), UP IAM in University of Washington

 • Modeliranje s krivuljami, katerih hodograf je pitagorejski: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA  (2019-2020)

 • Konstrukcija gibanj togih teles z racionalnimi krivujami: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2019-2020), UP IAM in Sobolev Institute of Mathematics of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.

 • Izogeometrilčna analiza: bilateralno znanstveno: bilateralno - raziskovalno sodelovanje med RS in Avstrijo (2018-2019).

 • Razvoj računalniških algoritmov za napovedovanje vezavnih mest pri raziskovanju v farmaciji:  (2018-bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Nemčijo (2018-2019), UP FAMNIT in Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

 • Polregularni in kvazi-polregularni avtomorfizmi grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in BiH (2019-2020), UP IAM in University of Tuzla.

 • Kvazi razdaljno-uravnoteženi grafi: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Rusko federacijo (2019-2020), UP IAM in Lomonosov Moscow State University.

 • Komplementi povezavno-regularnih grafov: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in BiH (2019-2020), UP IAM in University of Zenica.

 • Grafovske strukture in učinkoviti algoritmi za optimizacijske probleme: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Nemčijo (2017-2019), UP IAM in BTU Cottbus-Senftenberg.

 • Lignocelulozni kompoziti z micelijem (miko-kompoziti) s programirano življnsko dobo (MYCO-END): bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Turčijo (2019-2022), InnoRenew in Karadeniz Technical University

 • Funkcije nad končnimi polji: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in Nemčijo (2019-2020): UP IAM in Univerza Otto-von-Guericke.

 • Nivojske funkcije in njihove aplikacije: bilateralno znanstveno - raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2018-2020): UP IAM in Emory University, Atlanta.

 • Na sinhrotronu osnovana analiza zgoščenega lesa, impregniranega s strjevalnimi smolami: raziskovalno sodelovanje med RS in ZDA (2018-2020): UP IAM in Forest Products Laboratory, Madison.

 • Analiza ukrivljenih Boolovih funkcij glede na nove metrike  - raziskovalno sodelovanje med RS in BiH (2021-2023), UP FAMNIT & University of Tuzla.

 • Polenostavne algebre povezane z usmerjenimi grafi in njihove aplikacije - raziskovalno sodelovanje med RS in BiH (2021-2023), UP IAM & University of Zenica.