Login
English      Slovensko
print

Temeljni projekt J4-1767
Selektivna ekstrakcija molekul z visoko vrednostjo za sektor specialnih kemikalij iz ostankov predelave lesa

 

Naslov projekta: Selektivna ekstrakcija molekul z visoko vrednostjo za sektor specialnih kemikalij iz ostankov predelave lesa

 Vodja projekta: Andreja Kutnar

Šifra projekta: J4-1767.

Tip projekta: temeljni projekt.

Financer: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS).

Raziskovalno področje (ARRS): 4. - Biotehnika.

Trajanje projekta: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2022.

Cenovna kategorija projekta: C.

Letni obseg projekta: 1,45 FTE (2469 raziskovalnih ur).

Sicris profil projekta je dostopen tukaj.

Raziskovalne organizacije v okviru katere se izvaja projekt:
InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja
Institut »Jožef Stefan«
ARHEL projektiranje in inženiring d..o.
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo.

Člani raziskovalnega projekta:
Schwarzkopf Matthew John (ARRS šifra: 38064)
Sandak Jakub Michal (ARRS šifra: 50461)
Miklavčič Višnjevec Ana (ARRS šifra: 30883)