Login
English      Slovensko
print

 Raziskovalni program P1-0404

Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij

 

Vodja programa: Enes Pasalic

Šifra programa: P1-0404.

Financer: Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS).

 

V okviru raziskovalnega programa P1-0404

Člani programa izvajajo tudi druge aktivnosti, kot so

  • organizacija mednarodnih konferenc in poletnih šol,
  • sodelovanje v uredniških odborih mednarodnih znanstvenih revij (predvsem Ars Mathematica Contemporanea, The Art of Discrete and Applied Mathematics),
  • sodelovanje pri izvajanju študijskega procesa na Univerzi na Primorskem,
  • aktivnosti za popularizacijo matematike,
  • vodenje raziskovalnih institucij (direktor UP IAM), vodenje Centra za kriptografijo.